סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1965

6
2
2
41
29
3
5
5
76
3
7
8
5
4
7
4
1
9
74
36
9
62