סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1969

6
9
7
18
49
83
5
58
761
3
27
9
6
36
17
5
2
8
4
9
74