סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1970

96
4
3
51
67
4
18
8
2
3
1
5
98
867
52
79
4
67
35
8
6