סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1972

4
5
78
329
39
287
9
1
92
84
43
68
16
2
25
6
5
84