סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1973

8
9
51
3
685
42
8
7
6
6
1
3
5
364
8
74
39
93
5
2
75