סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1974

86
49
9
7
8
43
1
1
4
1
43
1
29
3
85
6
6
2
75
725
3