סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1975

27
94
4
52
3
19
2
83
4
51
63
9
6
2
43
7
6
17
8
9
6
74