סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1976

31
8
7
5
6
86
9
2
6
7
3
3
2
5
39
567
18
42
75
681