סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קל, מספר 1977

48
96
143
7
8
4
5
6
294
1
35
7
98
3
1
4
72
86