סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2003

8
4
9
7
1
2
5
6
3
7
2
6
5
8
4
9
1
6
5
3
2
6
7
3