סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2004

5
6
9
8
1
4
3
2
7
2
3
5
46
2
8
9
1
9
4
8
2
5
6
1
9