סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2008

2
6
5
4
7
9
8
1
3
8
9
2
61
3
5
7
4
7
5
4
8
6
7
9
3