סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2009

3
7
4
6
1
8
9
25
7
9
5
6
34
2
9
1
8
4
1
89
2
5
1
8
8
3
1