סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2011

8
1
5
3
4
9
2
7
6
3
5
1
7
4
8
6
9
2
4
6
8
2
1
7