סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2012

9
6
2
7
8
5
3
14
6
8
5
3
4
2
16
7
9
8
1
38
5
9
1
7
2
9
1