סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2013

9
8
3
7
1
4
6
5
2
5
4
6
8
1
9
3
7
6
8
2
9
3
5
7