סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2014

5
6
7
3
8
9
2
1
4
9
3
5
12
6
7
8
4
7
8
4
9
4
7
5
9