סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2015

8
9
6
5
2
4
1
7
3
1
7
8
9
6
2
5
4
2
8
7
1
9
9
8