סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2016

8
1
6
4
2
5
7
9
3
9
7
8
15
9
2
6
4
4
8
6
3
9
1
1
3