סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2017

1
3
6
7
8
9
5
4
2
6
9
5
1
42
7
3
8
8
2
5
3
9
7
1
8