סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2018

6
3
7
4
9
5
2
1
8
5
9
6
2
31
7
4
8
7
1
4
5
6
1
3
5