סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2019

9
5
8
7
2
6
4
1
3
4
7
9
56
1
8
2
3
8
1
3
4
3
1
9
6