סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2020

5
7
2
8
1
9
3
4
6
8
4
7
93
6
5
2
1
1
3
5
2
7
1
6
2