סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2021

6
2
8
1
4
9
5
7
3
8
5
7
62
9
4
1
3
1
9
7
3
5
8
2
5