סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2022

3
6
9
5
4
1
7
8
2
8
7
3
1
6
4
9
5
1
9
2
8
6
3
2