סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2023

6
9
2
5
4
8
1
3
7
5
3
9
6
18
2
4
9
4
1
5
7
8
2
5
4