סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2024

9
1
6
3
2
8
5
7
4
8
3
7
5
2
9
1
6
2
7
9
4
1
3
4