סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2025

3
1
8
7
6
2
4
5
9
2
8
15
3
4
7
6
9
4
6
2
9
8
7
3
9