סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2026

9
4
6
7
5
8
2
1
3
1
8
42
9
3
5
7
6
7
6
8
9
8
2
7
3