סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2027

8
9
1
7
2
6
53
4
8
4
3
6
91
5
8
2
7
9
2
9
13
3
4
2
1
3
9