סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2028

6
1
5
4
9
8
3
7
2
8
5
67
3
2
4
1
9
3
9
5
1
8
7
4
6