סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2029

5
2
9
7
4
1
8
6
3
4
6
5
2
18
9
7
3
8
7
9
6
3
2
2
4