סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2030

6
4
7
3
1
5
9
8
2
8
9
6
5
3
7
1
3
7
8
2
4
1
8
7