סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2031

5
2
6
7
4
8
9
1
3
4
1
5
29
8
6
7
3
9
7
5
1
2
7
4
5