סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2032

8
2
7
9
3
4
6
51
2
6
3
1
78
5
3
4
9
7
4
67
2
2
9
5
5
1
6