סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2033

8
2
6
9
1
7
5
4
3
9
4
5
8
73
6
2
1
7
6
4
8
4
2
9
3