סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2034

3
2
9
4
5
8
6
7
1
6
8
3
2
75
4
9
1
9
4
5
6
7
2
3
6