סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2035

8
9
2
3
5
7
6
4
1
4
3
7
6
9
2
5
2
6
1
1
4
8
8
7