סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2036

1
5
9
6
4
8
3
7
2
3
9
7
1
5
4
6
8
6
4
2
3
6
1
7