סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2037

2
4
9
5
1
7
8
3
6
5
9
4
8
2
1
6
3
7
8
5
3
4
4
9