סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2038

3
6
4
8
5
7
9
2
1
2
9
3
7
4
6
8
5
4
8
1
7
2
3
1