סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2039

4
1
9
5
7
8
6
2
3
6
5
1
28
3
4
7
9
7
6
9
6
2
8
5
7