סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2040

9
1
3
5
7
6
2
4
8
2
6
1
4
7
9
3
5
3
7
8
2
1
5
4