סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2041

8
7
5
2
1
4
6
3
9
5
6
8
3
74
1
2
9
4
2
3
9
6
7
5
8