סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2042

9
3
6
7
5
8
1
4
2
7
8
94
1
2
3
6
5
1
5
8
3
2
7
9
1