סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2043

1
8
3
2
6
7
4
9
7
2
5
4
8
6
1
5
4
9
3
3
2
8