סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2044

4
9
7
6
8
1
2
5
3
2
7
5
1
8
6
9
8
6
1
4
7
3
3
8