סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2045

5
1
4
9
7
3
62
8
9
7
3
8
6
4
25
5
1
9
2
1
56
6
5
8
4
2
9