סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2046

5
7
6
2
4
9
8
3
1
8
2
5
9
31
6
7
4
6
9
3
7
3
4
5
6