סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2047

8
3
4
7
1
9
5
6
2
6
1
8
5
94
7
3
2
9
4
3
2
1
4
8
5